Az áruszállítás legfontosabb elemei és hatályos szabályozása

Áruszállítás

A kereskedelem a modern világ egyik mozgatórugója. A technológiai fejlettségnek köszönhetően, ha egy bizonyos termék vagy áru megszabott időn belül történő beszerzéséről van szó, szinte nem létezik lehetetlen. Habár a fuvarozás – a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása, jogszabályok betartása – nem újkeletű szolgáltatás, a 21. század fogyasztói társadalma nagy mértékben megnövelte az ehhez kapcsolódó igényeket. A folyamatosan kumulálódó online webshopok és az e-commerce szolgáltatások térnyerésének köszönhetően ezért egyre hangsúlyosabb, hogy megismerjük az áruszállítás legfontosabb elemeit, és annak hatályos szabályozását.

Az áruszállítás alaptézisei

Az áruszállítás definíciója

Az áruszállítás mögött azoknak a logisztikai feladatoknak az ellátása áll, amelyek biztosítják számodra, hogy egy terméket időben és sérülésmentesen megkapj az ország bármely területén. 

Ahhoz, hogy mindez zökkenőmentesen menjen végbe, a legtöbb vállalat és vállalkozó kiszervezi a fuvarozást az erre szakosodott cégek számára, így nem meglepő, hogy az áruszállításhoz számos jogszabály tartozik, amelyeket a Polgári Törvénykönyv foglal magába (például: szerződések típusai, a fuvarozásban résztvevő felekre vonatkozó kötelezettségek). 

A klasszikus fuvarozási ágak

Európa-szerte, a második világháborút követően megfigyelhetővé vált, hogy az áruszállításban egyre nagyobb teret nyert magának a közúti fuvarozás, amely végül túlzsúfolttá tette a közúti közlekedést. Ebből kifolyólag napjainkban egyre nagyobb szerepet tölt be a kombinált szállítás, amely során több fuvarozási ágat is bevonnak a folyamatba. Számos klasszikus fuvarozási ágat különböztetünk meg, köztük:megkülönböztetjük

 • vasúti fuvarozást,
 • közúti fuvarozást,
 • légi fuvarozást,
 • tengeri–, illetve folyami (belvízi) árufuvarozást,
 • és a csővezetéken, illetve távvezetéken történő továbbítást. 

A logisztikai feladatok kiszervezésének előnyei vállalkozói aspektusból

Ahogyan azt már korábban említettük, legyen szó kisebb vállalkozókról vagy nagyobb vállalatokról, a legtöbben már élnek a logisztikai feladatok ellátásának kiszervezésével. Természetesen nem véletlenül, ugyanis ezzel a lépéssel számos előnyre szert tehetünk.

1) Rugalmas termelési rendszer

Egy vállalkozás sikere legtöbb esetben a felhalmozott raktárkészleten áll vagy bukik. Abból kifolyólag ugyanis, hogy a piaci szükségletek folyamatosan és gyors tempóban változnak, nem biztos, hogy a korábban felvásárolt nyersanyagra később is akkora mennyiségben szükség lesz. Ez hatalmas anyagi veszteséget is jelenthet. 

Ennek elkerülésében nyújtanak segítséget a precíz logisztikai rendszerek, amelyek külön foglalkoznak ezzel a tárgykörrel. Miért éri meg ezeket használni? Mert a fuvarozási feladatok leszervezése – amely egyaránt érinti a járművek beszerzését, a raktárépület kialakítását és nem utolsó sorban a plusz alkalmazottakat –, jelentős mértékű anyagi vonzattal jár, ami hatalmas kockázatvállalás is egyben.

2) Professzionális szolgáltatás, hatékony munkamegosztás

A vállalkozások esetében nagyon fontos, hogy a munkamegosztás specializált és egyben maximalizált is legyen. Egy jól működő logisztikai rendszer kiépítése rengeteg energiát és időt igényel, hogyha ezzel a feladattal bárki a nulláról próbál megbirkózni,, ezért érdemes már azonnal, külön erre specializálódott, professzionális szakemberre bízni az áruszállítást.

Az áruszállítás legfontosabb elemei

Az online térben történő vásárlás felerősödésének következtében, fontos megismerni az áruszállítás legalapvetőbb szegmenseit. Erre legfőképpen azért van szükség, mert számtalan olyan eset létezik, amikor egy termék sérülten, esetleg hiányosan érkezik, és a reklamáció alkalmával nem tudjuk, hogy kihez forduljunk. Ha nem vagyunk tisztában azzal, hogy az áruszállításban ki és milyen szerepet tölt be – pontosabban, hogy a feladó és a fuvarozó milyen felelősséggel bír a folyamat során –, akkor azt sem tudhatjuk, hogy mire hivatkozzunk. A következő bekezdésekben az áruszállítás legfontosabb elemeit tárgyaljuk.

1) Fuvarozási szerződés, mint áruszállítási biztosíték

A fuvarozási szerződés a feladó és a fuvarozó közötti megállapodással jön létre, amelynek jogszabályait a Polgári Törvénykönyv tartalmazza. Ennek az egyezménynek a lényege, hogy miután a feladó kifizette a fuvardíjat, a fuvarozó továbbítja a feladó küldeményét a címzettnek. Ha a fuvardíjról kiállított helyes számla 15 napon belül átadásra kerül, akkor az áruszállítást követő 30 napon belül, a feladónak kötelező fizetnie. A fuvarozó nem tehet szert a fuvardíjra abban az esetben, ha az ő hibájából fakadóan a küldemény részlegesen vagy teljesen elveszik/megsemmisül. 

Mit tartalmaz pontosan a fuvarozási szerződés?

 1. a címzett megnevezését
 2. az áru megnevezését, darabszámát, jelét, számát, tömegét (különleges feltétellel fuvarozható áru esetében a fuvarozáshoz szükséges okiratot, engedélyt és azonosító adatot)
 3. az áru átvételének helyét, idejét és a kiszállítás határidejét
 4. az értékre vonatkozó esetleges kikötést, illetve a határidőben történő átadáshoz fűződő esetleges kikötést (mindkettő esetében külön díjazás fejében)
 5. az áru ki– és berakásának módját
 6. a fuvardíjat
 7. az esetleges állásidő miatt fizetendő összeget
 8. az esetleges utánvéti összeget
 9. az áru biztosítását tekintve, a feladó esetleges rendelkezését a fuvarozónak

2) Fuvarlevél mint felelősségvállalási biztosíték

A fuvarlevél az áruszállításban egy kifejezetten fontos szerepet tölt be, ugyanis benne találhatóak meg a fuvarozás leglényegesebb adatai. Éppen ezért egy kártérítés során az egyik legjelentősebb dokumentumnak számíthat. Ennek oka, hogy ez az okirat egyaránt tartalmazza a fuvarozó felelősségvállalását is, hiszen a fuvarlevél aláírásával elismeri, hogy 1) átvette a küldeményt, 2) a csomagolás jó állapotban volt, amikor hozzá került, 3) az átvételkor a küldemények darabszáma megegyezett a fuvarlevélben írtakkal. 

Ennek értelmében a fuvarlevél jogi következményeket von maga után, és éppen ezért pont olyan szerepet tölt be, mint egy szerződés: akkor tekinthető érvényesnek, amikor a feladó és a fuvarozó is aláírta, illetve, ha tartalmazza a felsorolt adatokat:

 • küldemény átvételének helye és ideje,
 • feladó, fuvarozó és címzett adatai (név és cím),
 • lerakodás helye,
 • küldemény neve, csomagolási módja, darabszáma, jele, tömege, veszélyességének megjelölése.

A fuvarlevél azonban a fuvarozót nem kizárólag a kötelezettségekkel terheli, de „meg is védi”. Ezt úgy kell érteni, hogy ha az átvételkor a fuvarozó a fent felsorolt adatokkal kapcsolatban eltérést tapasztal, vagy a csomagolást már az átvételnél sérültnek találta, megjegyzésként fel kell tüntetnie a fuvarlevélen, amivel bizonyítja, hogy az ebből adódó problémák nem őt terhelik.

Ezért fontos megjegyezni, hogy az árukárból történő felelősség attól függően, hogy melyik fél hibázott, a feladót, de a fuvarozót is érintheti. A küldeményt akkor lehet hivatalosan elveszettnek tekinteni, ha a fuvarozó a határidő után 30 nappal sem adja át a címzettnek. Továbbá hibás vagy hiányos küldemény esetén a címzettnek joga van elállni az átvételtől. 

A fuvarozó további kötelességei:

 • Köteles követni a feladó utasításait, ha pedig olyan helyzetet tapasztal, amit kockázatosnak tekint a fuvarozás szempontjából, azonnal fel kell hívnia a feladó figyelmét a problémára. 
 • A fuvarozás elakadása alkalmával is köteles értesíteni a feladót, de ezen túl, minden lényeges dologról be kell számolnia, ami az áruszállítást érinti. 
 • A fuvarozó kötelessége továbbá a címzett értesítése a küldemény megérkezéséről.
 • Köteles a megadott időben a megfelelő fuvareszközt alkalmas állapotban biztosítani, és az áruszállítást késés nélkül elindítani, máskülönben a feladó joggal reklamálhat a késedelmi kiállás értelmében. (Késedelmi kiállásnak tekintjük, amikor a fuvarozó később adja át az árut, mint ahogyan az a fuvarozási szerződésben fel volt tüntetve. Ebben az esetben a feladó felbonthatja a szerződést.)

A feladó kötelességei:

 • A feladónak a küldeményt oly módon kell becsomagolnia, hogy az képes legyen védelmet biztosítani a csomag tartalmának, és ezzel egyidejűleg mások személyének és vagyonának is. 
 • A feladónak meg kell könnyíteni a fuvarozási folyamatot a kezeléshez szükséges információk megadásával.
 • A feladó köteles átadni az áruszállítást és a küldeményt érintő szükséges okiratokat a fuvarozó számára.
 • A küldemény rakodása a feladó kötelessége, azonban jellemző, hogy az ő költségére ezt a feladatkört is a fuvarozó végzi el.

Megbízható fuvarozót keresel? Íme az ajánlatunk!

Napjainkban a szolgáltatások terén is hatalmas versenyszféráról beszélhetünk, ezért fontos, hogy az igényeink kielégítése előtt megfelelően tájékozódjunk a lehetőségeinkről. Ha Te is régóta keresed a számodra tökéletes logisztikai partnert, akkor érdemes szétnézned a fuvar.hu weboldalon! Nálunk több, mint ezer fuvarozótól érdeklődhetsz a szolgáltatásaikról, és amikor megtaláltad a megfelelő megoldást, onnantól a fuvar.hu csapata teljes mértékben a kezébe veszi az irányítást, és segítünk az ügylet lebonyolításában – így nincs más dolgod, mint hátradőlni!