Töltés
A COVID-19 vírus terjedésének megakadályozását az összes rendelkezésünkre álló eszközzel segítjük. COVID-19: szállítás maximális körültekintéssel Tudj meg többet

Szállítmányozási szerződés

amely létrejött a www.fuvar.hu oldalon regisztrált feladó (a továbbiakban: „Feladó”) és a Fuvar.hu Kft. (a továbbiakban: „Szállítmányozó”; Feladó és Szállítmányozó együttesen: „Felek”) között,

az alábbi tartalommal (a továbbiakban: „Szerződés”).

 1. A Szerződés tárgya
  • A Szállítmányozó vállalja a Feladó által a fuvar.hu oldalon közzétett, majd később egyeztetés útján pontosított paraméterek szerint meghatározott küldemény átvételét, közúton a rendeltetési helyére továbbítását, és a címzettnek történő kiszolgálását.
  • A Szállítmányozó jogosult alvállalkozót bevonni, megbízni a teljesítés során.
 2. A szállítmányozás teljesítése
  • A küldemény csomagolása és berakása – amennyiben ennek ellenkezőjéről a Felek külön, kifejezetten nem állapodtak meg írásban – a Feladó kötelessége, amelyet köteles saját költségén elvégezni. Ha a küldeményt a címzett nem rakja ki, a Szállítmányozó a kirakást a Feladó utasításainak megfelelően, a Feladó költségére elvégezheti.
  • A küldeményhez esetlegesen átadott kísérő iratokat a Szállítmányozó köteles a címzett részére a küldeménnyel együtt átadni.
  • A Felek a szállítmányozásról külön fuvarlevelet nem állítanak ki, a Szállítmányozó köteles a küldemény átvételéről elismervényt adni a Feladónak.
  • A Szállítmányozó a szállítmányozás teljesítésével kapcsolatos lényeges körülményekről (fuvarozási akadály, szállítmányozási határidő várható túllépése, az áru kiszolgáltatásának akadálya, stb.), valamint a szállítmányozás teljesítéséről haladéktalanul köteles értesíteni a Feladót.
 3. A díj
  • A Szállítmányozó a jelen Szerződés teljesítéséért a fuvar.hu oldalon, a közzétett megbízásra adott ajánlatában foglalt díjra jogosult.
  • A díjat a Feladó előre, a Szállítmányozó számlája alapján, a rajta szereplő fizetési határidőn belül köteles megfizetni.
  • A nem határidőben történő díjfizetés esetén Szállítmányozó jogosult a Szerződéstől egyoldalúan elállni, és minden, az elállásig felmerült költségének megtérítésére a Feladó részéről. 
 4. Szerződésszegés, felelősség
  • A Fuvarozó a Ptk. illetve a közúti árutovábbítási szerződésekről szóló 120/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet szabályai szerint felelős a küldemény átvételétől a kiszolgáltatásig terjedő idő alatt a küldemény teljes vagy részleges elvesztéséből, megsemmisüléséből vagy megsérüléséből keletkezett kárért, és a késedelemért.
  • Felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen Szerződés teljes körűen, hiánytalanul tartalmazza szerződéses akaratukat, amelyet a www.fuvar.hu oldal felhasználási feltételeinek megfelelően kölcsönösen elfogadtak.
  • A Feladó felel azért a kárért, amely az utasításból, a küldemény elégtelen csomagolásából, jelöléséből vagy a Feladó által adott adatok, okmányok, információk hiányosságából, pontatlanságából, hiányából származik.
  • Harmadik személy követelésének veszélye esetén a Szállítmányozó megfelelő biztosítékot követelhet a Feladótól. Ha a Feladó nem ad megfelelő biztosítékot, a Szállítmányozó a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, és Feladó köteles a Szállítmányozó összes, a Szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.
A weboldalon cookie-kat használunk! A böngészés folytatásával jóváhagyod, hogy a cookie-kat használjunk. További információ Bezárás