Töltés
A COVID-19 vírus terjedésének megakadályozását az összes rendelkezésünkre álló eszközzel segítjük. COVID-19: szállítás maximális körültekintéssel Tudj meg többet

Fuvarozási Szerződés

amely létrejött a www.fuvar.hu oldalon regisztrált feladó (a továbbiakban: „Feladó”) és a www.fuvar.hu oldalon regisztrált fuvarozó (a továbbiakban: „Fuvarozó”; Feladó és Fuvarozó együttesen: „Felek”) között,

az alábbi tartalommal (a továbbiakban: „Szerződés”).

 1. A Szerződés tárgya
  • A Fuvarozó vállalja a Feladó által a fuvar.hu oldalon közzétett, majd később egyeztetés útján pontosított paraméterek szerint meghatározott küldemény átvételét, közúton a rendeltetési helyére továbbítását, és a címzettnek történő kiszolgálását.
 2. A fuvarozás teljesítése
  • A küldemény csomagolása és berakása a Feladó kötelessége, amelyet köteles saját költségén elvégezni. Ha a küldeményt a címzett nem rakja ki, a Fuvarozó a kirakást a Feladó utasításainak megfelelően, a Feladó költségére elvégezheti.
  • A küldeményhez esetlegesen átadott kísérő iratokat a Fuvarozó köteles a címzett részére a küldeménnyel együtt átadni.
  • A Felek a fuvarozásról külön fuvarlevelet nem állítanak ki, a Fuvarozó köteles a küldemény átvételéről elismervényt adni a Feladónak.
  • A Fuvarozó a fuvarozás teljesítésével kapcsolatos lényeges körülményekről (fuvarozási akadály, fuvarozási határidő várható túllépése, az áru kiszolgáltatásának akadálya, stb.), valamint a fuvarozás teljesítéséről haladéktalanul köteles értesíteni a Feladót.
  • Fuvarozó jogosult alvállalkozót igénybe venni a fuvar teljesítéséhez.
 3. A fuvardíj
  • A Fuvarozó a jelen Szerződés teljesítéséért a fuvar.hu oldalon, a közzétett megbízásra adott ajánlatában foglalt fuvardíjra jogosult.
  • A fuvardíjat a rajta szereplő fizetési határidőn belül köteles megfizetni.
 4. Szerződésszegés
  • A Fuvarozó a Ptk. illetve a közúti árutovábbítási szerződésekről szóló 2/1981. (I. 31.) MT rendelet szabályai szerint felelős a küldemény átvételétől a kiszolgáltatásig terjedő idő alatt a küldemény teljes vagy részleges elveszéséből, megsemmisüléséből vagy megsérüléséből keletkezett kárért, és a késedelemért.

Felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen Szerződés teljes körűen, hiánytalanul tartalmazza szerződéses akaratukat, amelyet a www.fuvar.hu oldal felhasználási feltételeinek megfelelően kölcsönösen elfogadtak.

A weboldalon cookie-kat használunk! A böngészés folytatásával jóváhagyod, hogy a cookie-kat használjunk. További információ Bezárás